slider
experience and expertise
read more
slider
Sterilization
read more
slider
Affordable
read more

SERVICESเคลือบผิวฟันเพื่อความงาม (Dental Veneers)

เคลือบด้วยวัสดุเซรามิกสีเหมือนฟันเพื่อแก้ปัญหาฟันด้ารที่ชำรุดให้สวยงามได้
Veneers คือการปิดผิวหน้าฟันช่วยแก้ปัญหาในคนไข้รายที่มีปัญหาเรื่องสีฟันไม่ขาว ฟันที่เกิดจากการได้รับยา เตตต้าซัยคลิน (tetracycline) ฟันห่าง,ปรับแนวการเรียงตัวของฟันในรายที่เกเล็กน้อย

การทำ Veneers ทำได้ 2 วิธี
1. Direct technique คือทำเสร็จในครั้งเดียวโดยใช้วัสดุ Composite resin
2. Indirect technique ทำด้วย Porcelain โดยทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งและพิมพ์แบบเพื่อส่งไปที่ Lab เพื่อที่จะทำเป็น Veneers ขึ้นมา ระหว่างรอใส่ Veneers ทันตแพทย์จะใส่ผิวฟันชั่วคราวกลับไปให้คนไข้ก่อนแล้วนัดกลับมาใส่ตัวจริงในสัปดาห์ต่อไป

สรุปขั้นตอนการทำงาน veneers
1.ขั้นตอนพบหมอเพื่อรับการปรึกษา(Consult)
1.1 Consult - พิมพ์แบบ(Model) เพื่อศึกษาแบบ - X – Ray
1. 2อาจจะทำการรักษาในวันนั้น หรือ อาจทำการนัดหมายใหม่
Orthodontics
2.ขั้นตอนปฏิบัติงานในห้อง
2.1ฉีดยาชา preparations
2.2พิมพ์แบบด้วยซิลิโคน / กัดbite พิมพ์คู่สบ
2. 3ใส่ temp / เทียบสีฟัน
2.4ส่งงานไปทำที่แลบ นัดมาใส่ 5-7 วัน
Orthodontics

ขั้นตอนการใส่/ยึดวีเนียว์ ( fix veneers )
ตามงาน / นำงานเข้าห้องตรวจ
- หมอทำการฉีดยาชา
- หมอรื้อวัสดุ temp ชั่วคราวออก
- หมอลอง veneers ( try in )
- งานพอดี / สวย fix
- Fix veneers
- ทำ night guard
นัด Recheck