slider
experience and expertise
read more
slider
Sterilization
read more
slider
Affordable
read more

SERVICESทันตกรรมแบบทั่วไป (General Practice)

ตรวจ วินิจฉัยโรคเบื้องต้น (อาจจะมีค่าฟิล์มเอ็กเรย์) การตรวจวินิจฉัยเป็นขั้นตอนเบื้องต้นมีความสำคัญมากที่สุด ซึ่งจะส่งผลให้ทันตแพทย์สามารถวางแผนการรักษาได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด ในบางกรณีอาจมีความจำเป็นในการถ่ายเอ๊กซเรย์และพิมพ์ปากเพื่อการวิเคราะห์โรค การตรวจวินิฉัย การถ่ายเอ๊กซเรย์ การให้คำปรึกษาพร้อม การวางแผนการรักษา : ซึ่งถ้าเกี่ยวข้อหัตถการเฉพาะทาง ทัตนแพทย์ GPจะแนะนำให้นัดผู้ป่วยพบกับทันตแพทย์เฉพาะทางนั้นๆโดยตรงต่อไป การอุดฟัน จะทำได้กับคนไข้ที่มีฟันผุ หรืออุดฟันที่ห่าง บิ่น สึก แต่ยังไม่มีอาการปวด การอุดฟันเป็นการกรอบริเวณที่ผุออกแล้วจึงทำการอุดด้วยทันตวัสดุ เช่น วัสดุอมัลกัม วัสดุเรซินสีเหมือนฟัน หรือ Inlays & onlays ที่ (ทำโดย ทพ. Operativer)

ขั้นตอนการอุดฟันชนิดสีเหมือนฟัน

1 กรอรอยโรคออก (ถ้าลึกอาจฉีดยาชา)
Orthodontics
2. น้ำยาเตรียมสภาพฟัน (ถ้าผุลึกทพ.จะทำการใส่ยา ( BASE เช่น GI ก่อน )
Orthodontics
3. อุดฟัน
Orthodontics
4. เช็คสูง และขัดแต่ง
Orthodontics

คำแนะนำหลังการอุดฟัน


วัสดุอุดฟันสีเงิน (Amalgam) และวัสดุอุดฟันแบบสีเหมือนฟัน (Composite) ใช้เพื่อการรักษาฟันที่ผุ แตก หรือมีรอยร้าว รอยโรคหรือส่วนที่ได้รับผลกระทบจะถูกเอาออกและถูกเติมด้วยวัสดุอุดฟัน การอุดด้วยวัสดุอุดฟันแบบสีเหมือนฟันไม่ได้คงอยู่ถาวรและอาจจะต้องเปลี่ยนเมื่อเวลาผ่านไป อย่างไรก็ตามการปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างจะช่วยให้วัสดุอุดฟันมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น

1. การฉีดยาชาทำให้ริมฝีปากและลิ้นรู้สึกชาประมาณ 2-3 ชั่วโมงหลังจากการรักษา หลีกเลี่ยงการดื่มของร้อนและการขบเคี้ยวจนกว่าอาการชาจะหายไปเพื่อป้องกันการขบกัดหรืออาการลิ้น, กระพุ้งแก้มและริมฝีปากพองจากการรับประทานของร้อน
2. ท่านอาจมีอาการเสียวฟันเมื่อรับประทานของร้อนหรือเย็นจัดและอาจมีอาการเสียวฟันจากตัวกระตุ้นต่างๆหลังการรักษา
นอกจากนี้อาจมีอาการกดเจ็บบริเวณเหงือกหลายวันติดต่อกันและอาจเกิดอาการเจ็บปวดชั่วคราวซึ่งสามารถบรรเทาได้โดยการรับประทานยาแก้ปวดทุกๆ 3-4 ชั่วโมง หากยังคงมีอาการกดเจ็บมากกว่า 2-3 วันหรือมีอาการเสียวฟันต่อของร้อนหรือเย็นเพิ่มมากขึ้น กรุณาติดต่อคลินิกเพื่อพบแพทย์
3. รู้สึกว่าสบฟันสูงหรือมีจุดที่รู้สึกกดทับ จำเป็นต้องกลับมาที่คลินิกเพื่อปรับแก้สบฟันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงฟันแตกหักหรือเส้นประสาทได้รับบาดเจ็บ
4. หลีกเลี่ยงการเคี้ยวบริเวณที่เพิ่งอุดฟันด้วยอมัลกัมประมาณ 24 ชั่วโมง มิฉะนั้นฟันอาจเกิดรอยร้าวหรืออาจจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของวัสดุอุดฟัน
5. การรักษาสุขภาพอนามัยในช่องปาก พฤติกรรมการรับประทาน และการพบทันตแพทย์เป็นประจำจะช่วยยืดอายุของวัสดุอุดให้ใช้ได้นาน

การขูดหินปูน ขูดหินปูน เป็นวิธีการทางทันตกรรมอย่างหนึ่งที่ช่วยกำจัดคราบหินปูนที่ติดบนผิวฟันซึ่งเป็นสาเหตุของฟันผุและโรคเหงือกอักเสบ การขัดฟัน ด้วยผงขัดที่ผสมฟลูออไรด์ เพื่อกำจัดคราบอาหารหรือหลัง ขูดหินปูน ทำให้ผิวฟันเรียบลื่นยากที่ คราบอาหารหรือ หินปูนกลับมาติดอีกครั้ง คำแนะนำหลังการขุดหินปูนทันตแพทย์มักแนะนำให้ตรวจสุขภาพฟันทุก 6 เดือนหรือปีละครั้ง เพื่อการดูแลสุขภาพเหงือกและฟันอย่างต่อเนื่อง

Orthodontics