slider
experience and expertise
read more
slider
Sterilization
read more
slider
Affordable
read more

SERVICESงานทันตกรรมจัดฟัน (Orthodontics)

ทันตกรรมจัดฟัน คือ สาขาหนึ่งของทันตกรรม ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับกับการแก้ไขฟันและขากรรไกรที่อยู่ในตำแหน่งที่ไม่ถูกต้อง ฟันยื่นและฟันที่ขบกันไม่พอดีจะทำให้ยากต่อการทำความสะอาด และมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียฟันก่อนวัยอันควรเนื่องมาจากฟันผุและโรคเหงือก นอกจากนี้ยังทำให้เกิดการกดทับต่อกล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยวซึ่งสามารถทำให้เกิดอาการปวดศรีษะ อาการปวดที่ข้อต่อขากรรไกร คอ ไหล่ และหลังได้ ฟันที่ยื่นหรือไม่อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมก็ยะงทำลายบุคลิกภาพอีกด้วย

การจัดฟันมิใช่เพียงทำหน้าที่ในการบดเคี้ยวอาหารหรือช่วยให้พูดชัดเจนเท่านั้น ฟันที่เรียงเรียบสวยงามยังช่วยเพิ่มบุคลิกภาพให้กับคุณ ทำให้ใบหน้าของคุณน่ามอง โดยเฉพาะในเวลายิ้ม เป็นการสร้างความประทับใจให้ผู้พบเห็นนอกจากนี้ ข้อดีของการจัดฟันยังช่วยให้ ลดการเกิดฟันผุ การบดเคี้ยวดีขึ้น ทำความสะอาดฟันได้ง่ายขึ้น

ปัญหาที่นำมาซึ่งการจัดฟัน

Orthodontics
Overbite -- ฟันบนยื่นออกมาข้างหน้ามาก
Under bite -- ฟันล่างยื่นออกมาข้างหน้ามาก
Cross bite – ฟันบนไม่สามารถขบได้พอดีกับฟันล่าง มีลักษณะขบแบบไขว้
Open bite – เมื่อขบฟันและแล้วมีช่องว่างเปิดระหว่างฟันบนกับฟันล่าง
Misplaced Midline – จุดศูนย์กลางของฟันบนไม่ตรงกับฟันล่าง
Spacing – มีช่องว่างระหว่างฟันอันเกิดจากฟันหลุดหรือฟันที่ขึ้นไม่เต็ม
Crowding – ฟันที่ขึ้นมามากเกินไปจนเกทับกัน

การจัดฟันควบคู่กับการผ่าตัด (Orthogenetic Surgery)


ในบางกรณีการจัดฟันเพียงอย่างเดียวไม่อาจแก้ปัญหาการสบฟันหรือการเรียงตัวกันของฟันที่ผิดปกติได้ จึงต้องอาศัยการผ่าตัดขากรรไกรควบคู่ไปกับการรักษา เพื่อผลลัพธ์ และประสิทธิภาพที่ดี ปัญหาที่ต้องอาศัยการจัดฟันร่วมกับการผ่าตัด

1. หน้าไม่ได้สัดส่วน (Midline Shift)
2. คางยื่น (Protruding Lower Jaw)
3. คางหดสั้นมากๆ (Recessive Lower Jaw)
4. ยิ้มแล้วเห็นเหงือก Gummy Smile)
5. ฟันบนกัดไม่ชนฟันล่าง (Open Bite)

ซึ่งปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับฟันดังกล่าวนั้นสาเหตุอาจจะมาจากรูปร่างทางพันธ์กรรมหรือพฤติกรรมในตอนเด็ก เช่น เด็กติดขวดนม ดูดนิ้ว ดูดริมฝีปาก ท้าวคาง เอาลิ้นดันฟันหรือติดการหายใจทางปาก
ความผิดปกติที่พบ ได้แก่
Orthodontics

เครื่องมือจัดฟัน
Orthodontics 1.เครื่องมือที่ใช้ลวดในการเคลื่อนฟัน (Fixed Orthodontic Appliance) แบ่งเป็น
1.1 การจัดฟันแบบโลหะ Metal Braces
การจัดฟันแบบโลหะเป็นการจัดฟันแบบทั่วไปเพื่อปรับการเรียงตัวของฟัน และด้วยความก้าวหน้าของวัสดุจัดฟันในปัจจุบัน ตัวเหล็กจัดฟันจะมีขนาดเล็กลง ลดการระคายเคือง โดยคนไข้สามารถเลือกสีของยางรัด (o-ring) ในแต่ละเดือนได้ ซึ่งมีส่วนเพิ่มสีสันให้การจัดฟันด้วย

1.2 Damon 3 System
เครื่องมือจัดฟันประเภทโลหะชนิดแรงเสียดทานต่ำ โดยมีลักษณะเป็นบานเลื่อนเปิด-ปิด ทำให้ฟันเคลื่อนที่ไปตามลวดโดยใช้แรงน้อยลง แต่ยังคงประสิทธิภาพ การจัดฟันแบบใสหรือเซรามิก 3M Clarity Braces Clarity เป็นอุปกรณ์จัดฟันเซรามิคเสริมโลหะของ 3M รวมข้อเด่นของความแข็งแกร่งและความสวยงาม ด้วยความเรียบเนียนและโปร่งแสง เครื่องมือจัดฟัน Clarity จึงเป็นอุปกรณ์แฟชั่นชั้นยอดในการจัดฟัน ตัวเหล็กจัดฟันถูกสร้างจากวัสดุเซรามิก โดยตัวเซรามิกจัดฟันจะมีสีเดียวกับฟัน และดูกลมกลืนไปกับฟันของผู้ป่วยเครื่องมือ ออกแบบมาพิเศษเพื่อลดความเสียดทานของเซรามิก โดยใช้ช่องรับลวดเป็น Metal