slider
experience and expertise
read more
slider
Sterilization
read more
slider
Affordable
read more

SERVICESใส่ฟันปลอม (Prosthodontics)

ทำครอบฟัน/สะพานฟัน ด้วยวัสดุเซรามิก โลหะ ทอ
Prosthodontic Orthodontics ทันตกรรมประดิษฐ์ เป็นสาขาหนึ่งของทันตกรรมเฉพาะทางว่าด้วยการบูรณะฟันธรรมชาติ ที่มีความผิดปกติของโครงสร้าง/รูปร่างฟัน รวมถึงการทดแทนฟันที่หายไป
พรอสโทดอนทิส (Prosthodontist) คือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการบูรณะฟันและใส่ฟันเพื่อความสวยงาม และเพื่อการใช้งานตามปกติ การรักษาที่เกี่ยวข้องได้แก่ ฟันปลอมชนิดบางส่วนแบบถอดได้ ฟันปลอมทั้งปากแบบถอดได้ ครอบฟัน สะพานฟัน เป็นต้น

ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์มีประสบการณ์ มีความรู้ความเข้าใจกลศาสตร์และกายวิภาคศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับรอยยิ้มเป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น หากคนไข้ได้รับอุบัติเหตุที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อฟัน หรือสูญเสียฟันพรอสโทดอนทิส (Prosthodontist) จะเป็นผุ้วางแผนการบูรณะและใส่ฟันให้คนไข้ได้

ครอบฟันคืออะไร (crowns หรือ cap)การครอบฟัน เป็นการครอบ หรือคลุมฟันที่เสียหายทั้งซี่ เพื่อทำให้ฟันซี่นั้นแข็งแรงขึ้น หรือเพื่อตกแต่งรูปทรงให้ฟันสวยงาม หรือ เป็นระเบียบมากขึ้น การครอบฟัน และการยึดฟันปลอมหรือสะพานฟัน ในที่นี้ ส่วนมากเป็นการใส่ฟันปลอมแบบถาวร ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ ฟันปลอมแบบที่ถอดออกได้ นั้นเป็นฟันปลอมที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้ทุกวัน ส่วนการครอบฟัน และการยึดฟันปลอมนั้น เป็นซีเมนต์ที่อยู่บนฟันแท้ หรือยึดติดกับฟันแท้ และสามารถเคลื่อนย้ายได้โดยทันตแพทย์เท่านั้น
การครอบทำบูรณะกับฟันประเภทใดบ้าง
Orthodontics
• ป้องกันฟันที่อ่อนแอจากการแตกร้าว หรือครอบเพื่อยึดชิ้นส่วนของฟันที่ร้าวเข้าไว้ด้วยกัน
• เพื่อบูรณะฟันที่เสียหายจากการแตกหักหรือฟันผุที่สึกกร่อนอย่างมาก
• เพื่อครอบ ปกป้องและช่วยเสริมการบูรณะฟันที่มีวัสดุอุดใหญ่ เมื่อเนื้อฟันที่เหลืออยู่มีปริมาณน้อย
• ครอบฟันเพื่อแก้ไขปัญหาสีฟันไม่เท่ากันหรือมีฟันที่มีรูปร่างไม่ดี
• ครอบฟันที่ได้รับการรักษารากฟันมาก่อน
• เพื่อครอบรากฟันเทียม

สะพานฟันคืออะไร (Traditional Fixed Bridges)
Orthodontics
• สะพานฟันประกอบด้วยครอบฟันที่ครอบยึดบนฟันซี่ข้างเคียงเพื่อความมั่นคง และมีครอบฟันตัวลอย (Pontiac) เป็นตัวเชื่อมระหว่างกลางเพื่อทดแทนฟันที่สูญเสียไปและเป็นตัวเชื่อมครอบฟัน ที่เกาะยึดบนฟันซี่ข้างเคียง
• ถ้าฟันคุณหายไปมากกว่า 1 ซี่ ช่องว่างของฟันที่หายไป จะเป็นสาเหตุให้ฟันที่เหลือเคลื่อนตัวไปยังตำแหน่งที่ว่างในที่สุด ทำให้เกิดความไม่สมดุล เนื่องจากฟันที่หายไปอาจนำไปสู่โรคทางเหงือก และโรคข้อต่อขากรรไกร

คุณประโยชน์ของสะพานฟัน
Orthodontics
• ช่วยให้สามารถมีรอยยิ้มที่สวยงามได้ดังเดิม
• ช่วยให้สามารถมีการบดเคี้ยวและการออกเสียงที่ดีได้ดังเดิม
• ช่วยรักษารูปหน้าให้เป็นไปตามปกติ
• ช่วยแบ่งกระจายแรงบดเคี้ยวให้เป็นไปตามปกติ
• ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงการรับแรงบดเคี้ยวที่มากเกินไปของฟันซี่ข้างเคียง
• ช่วยให้หลีกเลี่ยงปัญหาการล้มของฟันซี่ข้างเคียงมายังช่องว่าง
• ช่วยรักษาตำแหน่งและการทำงานของฟันให้เป็นไปตามธรรมชาติ
• ช่วยรักษาการสบฟันให้เป็นไปตามปกติ

ขั้นตอนปฏิบัติงานในห้อง
Orthodontics
1. consult
- พิมพ์แบบ ทำ Temp / เพื่อศึกษาแบบ
- X – Ray
2.ฉีดยาชา preparations
3.พิมพ์แบบด้วยซิลิโคน / กัดbite พิมพ์คู่สบ
4.ใส่ temp / เทียบสีฟัน
5.ส่งงานไปทำที่แลบ
- นัดมาใส่
- นัด recheck
- นัดมาใส่ ครอบฟัน 3-4 วัน
- เมื่อครบวันนัด / ตามงาน /ใส่งาน
- นัดรีเช็ค ( recheck )